SZAKTERÜLETEINK

CSALÁD JOG

CSALÁD JOG

  1. Tanácsadás, a legoptimálisabb megoldás megtalálása a család, illetve az Ön vagyonának megóvása érdekében akár házassági szerződés, akár végrendelet vagy örökösödési szerződés keretében.
  2. házassági vagyonjogi szerződések elkészítése, ellenjegyzése,
  3. tanácsadás házassági válóper elindítását megelőzően a szükséges jogi tudnivalókról, mind a gyermekek jogi helyzetésre, mind a házassági vagyonközösség megszüntetésére vonatkozóan.
  4. Közvetítés a felek között a peren kívüli egyezség létrejötte érdekében.
  5. Egyezség esetén a Megállapodás elkészítése a gyermekek elhelyezése, kapcsolattartás és a tartásdíj tekintetében, valamint a házassági közös vagyon megosztása vonatkozásában.
  6. ügyvédi képviselet a bírósági válóper során.